Dagvaarding machtiging aanbrengen wijzigingen aan het gehuurde


Gegevens eisende partij
Naam:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde partij
Naam:
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 

Gegevens dagvaarding
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Vestigingsplaats gehuurde zaak:
Datum schriftelijk verzoek (dd/mm/jjjj):  -  - 
Voorgestelde wijzigingen:
Motivering wijzigingen:
Inhoudelijke reactie verhuurder:

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.