Dagvaarding ontbinding huurovereenkomst twee huurders wegens handeling van huurders in strijd met het huurcontract


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens eisende partij
Volledige voornamen en naam:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde sub1
Voorletters en naam:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Gegevens gedaagde sub 2
Voorletters en naam:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Gegevens dagvaarding
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Vestigingsplaats gehuurde zaak:
Maandelijkse huur:
Omschrijf de handelwijze van de huurder:
Reactie van de huurder:
Gewenste datum ontbinding(dd/mm/jjjj):  -  - 

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.