Inleiding op medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW

Van contractueel medehuurderschap is sprake als op het huurcontract twee, of meerdere personen als huurder op...
Lees meer

Medehuurderschap voor de samenwoner niet geregistreerde partner

De wet heeft een voorziening geschapen om personen die met elkaar samenwonen, maar die geen geregistreerd...
Lees meer

Verschillen tussen wettelijke medehuurder en medehuurder op grond van 7:267 BW

De medehuurder wordt net als bij artikel 7:266 BW hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huur....
Lees meer

Schriftelijke verzoek aan verhuurder ter zake medehuurderschap(ad 1)

Het medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW moet, voorafgaande aan de vordering bij de kantonrechter,...
Lees meer

Bij weigering door de verhuurder moet medehuurderschap worden gevorderd

Het medehuurderschap moet bij afwijzing door de verhuurder worden gevorderd door de huurder en de persoon...
Lees meer

Wie kunnen de vordering tot medehuurderschap instellen?

De vordering moet worden ingesteld door de huurder, de aspirant huurder en de eventueel al aanwezige...
Lees meer

Medehuurder moet in het gehuurde hoofdverblijf hebben (ad 2)

De medehuurder moet in het gehuurde zijn hoofdverblijf hebben, en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke...
Lees meer

Gemeenschappelijke duurzame huishouding gedurende twee jaren (ad 3)

De gemeenschappelijke duurzame huishouding moet tenminste twee jaar hebben geduurd. Het begrip duurzaamheid Duurzaamheid is een...
Lees meer

Uitzondering op eis twee jaar gemeenschappelijke huishouding

Het beeld wordt nog gecompliceerder wanneer men aanneemt dat de verhuurder niet altijd mag vasthouden aan...
Lees meer

De aspirant-medehuurder biedt voldoende financiële waarborgen (ad 4)

De aspirant-medehuurder moet in financieel opzicht voldoende waarborg voor behoorlijke nakoming van de overeenkomst bieden.Noot 106
Lees meer

Vordering mag niet strekken tot verschaffen van de positie van huurder (ad 5)

Het mag niet de bedoeling zijn dat de vordering tot het verkrijgen van medehuurder alleen is...
Lees meer

Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW – Afwijzingsgronden

Een vordering kan niet op andere gronden worden afgewezen dan de gronden als vermeld in artikel...
Lees meer

Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW – Verbodsbepalingen tot samenwonen

Voor een verhuurder die samenwoning in de woning verbiedt lijkt de dwingendrechtelijke (blokkeringsbepaling) van artikel 7:267...
Lees meer

Noodzakelijke acties door medehuurder als er een huisvestingsvergunning is vereist

Artikel 267 lid 6 BW bepaalt dat daar waar voor het in gebruik nemen van de...
Lees meer

Verstandig om zowel huurder als medehuurder bij een vordering te betrekken

De aanwezigheid van een medehuurder kan de verhuurder in een lastig pakket brengen, bijvoorbeeld: De huurder...
Lees meer

Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW – Mogelijkheid van samenwoners om het huurderschap op te eisen

Artikel 7:267 lid 7 BW geeft een mogelijkheid om op verzoek van een van de (mede)huurders...
Lees meer

Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW – Ontruiming van de woning door de verhuurder

Als de huurder de woning verlaat en de verhuurder wordt geconfronteerd met een andere gebruiker van...
Lees meer

Medehuurderschap op grond van artikel 7:267 BW – Updates

Bijgewerkt 10 april 2011 vordering huurderschap na overlijden (De voorzieningenrechter te Amsterdam is in haar vonnis...
Lees meer