Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben partijen een aanvangsdatum van de huurperiode (bijvoorbeeld 1 januari...
Lees meer

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Huurovereenkomsten van kantoren en opslagruimte De huurovereenkomst die betrekking heeft op kantoorruimte en opslagruimte en die...
Lees meer

Overzicht van huurovereenkomsten woonruimte voor bepaalde tijd

Overeenkomsten met betrekking tot woonruimte die voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten en waarbij de verhuurder...
Lees meer

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde periode

Het wil niet zeggen dat een huurder die met betrekking tot woonruimte met de verhuurder een...
Lees meer

Intermezzo: de bepaalde tijdsclausule

Op grond van artikel 7:242 lid 2 BW en artikel 7:230 BW kan de overeenkomst wel...
Lees meer

Huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde periode en de diplomatenclausule

Als partijen evenwel de bedoeling hebben gehad om een overeenkomst ex artikel 7:274 lid 2 BW...
Lees meer

De overeenkomst voor korte tijd

De regeling tot en met juni 2016 In de regeling tot en met juni 2016 is...
Lees meer

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd voldoet niet aan de wettelijke vereisten

Wat is de positie van de huurder als de huurovereenkomst niet voldoet aan de door de...
Lees meer

Verlenging van de huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde periode

Als in de huurovereenkomst voor woonruimte staat vermeld dat de huurovereenkomst voor een jaar is aangegaan...
Lees meer

De huurder weigert het gehuurde te ontruimen

In het geval de huurder het gehuurde weigert te ontruimen na eindigen van de overeengekomen periode,...
Lees meer

Geen ontruiming mogelijk zonder vonnis van de rechter

Voor alle huurovereenkomsten geldt dat een verhuurder na het verstrijken van de overeengekomen periode en na...
Lees meer

Huurovereenkomst bepaalde tijd op grond van de Leegstandwet

De Leegstandwet wordt gewijzigd in verband met de verruiming van de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur bij...
Lees meer

Woonruimte die op grond van de Leegstandwet kan worden verhuurd

Voor een huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet komt in aanmerking: 1. Woonruimte in bepaalde gebouwen,...
Lees meer

Vergunningvereiste voor verhuring op grond van de Leegstandwet

De Leegstandwet is geruime tijd geleden gewijzigd in verband met de verruiming van de mogelijkheid voor...
Lees meer

Eisen voor verhuring op grond van Leegstandwet

Om een huurovereenkomst onder de Leegstandwet te laten vallen moet de huurovereenkomst (artikel 16 leden 4,...
Lees meer

Ad 1. De duur van de overeenkomst

Uit artikel 16 lid 4 Leegstandwet blijkt dat de gemeente voor minimaal 6 maanden een vergunning...
Lees meer

Ad 2. Schriftelijkheidsvereiste

Een huurovereenkomst is vormvrij en kan ook mondeling worden gesloten. Van dit beginsel wordt in de...
Lees meer

Ad 3 en 4. Vermelding in de huurovereenkomst van de vergunning

In het huurcontract moet hierover (uiteraard met andere variabelen) zijn bepaald (artikel 16 lid 10 en...
Lees meer

Ad 5. In de vergunning staat ook de huurprijs vermeld

In de vergunning die B&W afgeeft, wordt aangegeven tegen welke huurprijs de woonruimte die valt onder...
Lees meer

Gevolgen van een huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet

Bij de tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet zijn de wettelijke huurbeschermingsbepalingen grotendeels niet van...
Lees meer

Leegstandwet en onderverhuring

Op welke wijze de wetgever bij de totstandkoming van de Leegstandwet de belangen van hoofdverhuurder en...
Lees meer

Huurbeëindiging wegens het behoren tot een bepaalde doelgroep

Deze overeenkomst kan worden beëindigd als de woning voor een specifiek huishouden geschikt is gemaakt en...
Lees meer

Huurovereenkomst van korte duur

Inleiding De overeenkomst van korte duur is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Hieronder vallen de huurovereenkomst...
Lees meer

Huurovereenkomst gehuurde ruimte eigendom van gemeente en die voor sloop is bestemd

Inleiding De regeling is komen te vervallen vanaf 1 juli 2016. De achterliggende gedachte bij schrapping...
Lees meer

Overheid als verhuurder

Als de overheid als verhuurder optreedt wordt de redelijkheid en billijkheid aangevuld met de beginselen van...
Lees meer

Updates

Bijgewerkt 13 juni 2011, verwijzing naar huurbeëindiging in het kader van het doen van een redelijk...
Lees meer