Inleiding

De positie van het huurrecht in het wettelijke systeem

De gelaagde structuur van het burgerlijke recht

De onderdelen van het huurrecht

Beperkingen aan het sluiten van huurovereenkomsten door woningcorporaties

Lokale verordeningen en doorbreking contractsvrijheid

Woongroepen in het algemeen en in de gemeente Amsterdam in het bijzonder

Beperkingen bij verhuring van bedrijfsruimte en de Mededingingswet 

Overige beperkingen in het verhuren van onroerende zaken (niet limitatief opgesomd)

De eisen aan de huurovereenkomst

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Onredelijk verkregen voordeel

Bemiddelingskosten voor rekening huurder?

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus bij bemiddeling van huurwoning met een hogere huurprijs dan de maximum redelijke huur 

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij

De gebruiksovereenkomst 

Updates